Recht, advocatuur en juridisch adviesRecht, advocatuur en juridisch advies


Over ons

Recht, advocatuur en juridisch advies

Hallo ik ben Daniël en ik ben 59 jaar oud. Ik kom uit het Noorden maar ik woon al een groot deel mijn leven in de Randstad. Ik ben begonnen met HTS maar ik heb al vrij gauw een vervolgopleiding in de Rechten gekozen. Na een bijzondere tijd als rechtenstudent ben ik cum laude afgestudeerd. Dit was zeker één van mijn hoogtepunten in mijn leven. Het is niet niks om de titel meester in de Rechten te krijgen. Nu help ik dagelijks vele mensen met juridisch advies online waar dat nodig is! In deze blog zal ik basale begrippen uitleggen alsook verwijzingen naar respectabele advocatenkantoren delen.

Archief

Tags

Arbeidsrecht Advocaat

Arbeidsrecht Advocaat - Een advocaat die zich bezig houdt met het arbeidsrecht, wat doet die eigenlijk? Dit is een vraag die sommigen zich stellen. Het arbeidsrecht is het gedeelte van het recht dat gaat over de verhouding tussen de werknemer en de werkgever. Een werknemer verbindt zich door middel van een contract aan een werkgever. Daarbij geeft de werknemer aan te werken onder het gezag van de werkgever. De werkgever keert als tegenprestatie loon uit aan de werknemer. Het arbeidsrecht bestaat uit het individueel en collectief arbeidsrecht, en valt onder het sociaal recht. 

De geschiedenis van het arbeidsrecht - Het huidige arbeidsrecht bestaat nog niet heel erg lang. Aan het begin van de twintigste eeuw stond het de werkgever en werknemer nog vrij allerlei soorten voorwaarden in het contract op te laten nemen. Dit leidde tot een enorm machtsverschil tussen de werkgever en werknemer. Immers de grote werkgever kon allerlei bepalingen laten opnemen waartegen de kleine werknemer zich niet kon weren. Geleidelijk aan werd deze vrijheid om allerlei bedingingen op te nemen in het contract beperkt. Aan het einde van de eenentwintigste eeuw is er haast geen contractvrijheid meer, en genieten werknemers zeer veel bescherming. Je moet hierbij denken aan bescherming tegen ontslag, arbeidsongevallen of sociale zekerheid. Deze bescherming zorgde ervoor dat de welvaart in Nederland uiteindelijk anders werd verdeeld.  

Werkzaamheden die een arbeidsrecht advocaat uitvoert - Ondanks deze goede bescherming kunnen zich toch problemen op de werkvloer voordoen. Er kunnen bijvoorbeeld geschillen ontstaan, waardoor er geen goede werksfeer meer mogelijk is. Door ruzies kan er een verstoorde arbeidsrelatie ontstaan. Misschien bent u zelfs niet meer in staat om te werken. Ook kunt u ziek worden, of er een ongeval op het werk plaatsvinden. In al deze gevallen kan een advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht u goed adviseren.

Ontslagrecht - Een zeer belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht is het ontslagrecht. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom er een ontslag plaatsvindt. Het kan om een ontslag op staande voet gaan, ontslag via een vaststellingsovereenkomst, een ontslag om bedrijfseconomische redenen of ontslag bij (vermeend) disfunctioneren. Een arbeidsrecht advocaat kan u goed adviseren bij dit ontslag. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat het ontslag goed wordt uitgevoerd. Er gelden bepaalde voorwaarden waaronder u ontslagen mag worden. Is niet aan deze voorwaarden voldaan, dan is het ontslag niet rechtsgeldig. In dat geval heeft u recht op doorbetaling van uw loon of zelfs op een schadevergoeding. Deze procedures vinden over het algemeen bij de kantonrechter plaats.  

Ziekte - Het kan voorkomen dat u ziek wordt en niet meer in staat bent om te werken. In dat geval mag een werkgever u niet meteen ontslaan. Hier gelden bepaalde regels voor. U krijgt hierbij te maken met de procedures die bij het UWV gelden. Een advocaat die deskundig is op het gebied van het arbeidsrecht kan u in dit geval goed adviseren en bijstaan.